Paanyaya sa Publiko: Makilahok sa Sinukwan Talks 2021


Mayroon ka bang bago o kakaibang ideya na nais mong ibahagi o isangguni sa mga guro at mag-aaral ng UP? Ito ay maaaring adbokasiya, isyu o suliraning pangkomunidad na hindi nabibigyan ng sapat na pansin, bagong pananaw, at iba pa. Kung mayroon, nais ka naming marinig. Sumali na sa Sinukwan Talks 2021!

Magpakilala at ipadala ang maikling buod ng iyong ideya sa aming Research and Extension Coordinator na si Prop. Margarita R. Lavides sa mrlavides@up.edu.ph.