Inihahandog ng Unibersidad ng Pilipinas Diliman—Programang Ekstensiyon sa Pampanga at Olongapo, kasama ang Mabalacat City College at ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining, ang libreng online writing workshop para sa mga Ayta na nasa 18-35 na taong gulang.

Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, magkakaroon ng pagkakataon ang mga kabataang Ayta na maisulat ang kanilang mga saloobin at karanasan.  Makakatulong ito upang mapanatili nila ang kanilang katutubong identidad sa kabila ng kanilang pakikipamuhay sa mga taga-bayan. Maibabahagi rin nila sa kapwa Ayta sa kanilang komunidad ang kanilang matututunan sa pagsasanay nang sa gayon ay higit pang mapanatili ang kanilang wika, kultura, at tradisyon.

Makipag-ugnayan kina Asst. Prof. Cynthia Sanguyu (cssanguyu@up.edu.ph) o Mr. Kevin Peralta (kevin.peralta@mcc.edu.ph) para sa karagdagang mga detalye.