Virtual Recognition 2021


“Pamanyulung, Pamanyulu: Forging Ahead, Lighting the Way”

Panoorin ang Birtuwal na Seremonya ng Pagkilala sa mga Magsisipagtapos sa Unibersidad ng Pilipinas Programang Ekstensiyon ng Diliman sa Pampanga at Olongapo sa Sabado, 24 Hulyo 2021, 6 ng gabi sa UPDEPPO official Youtube channel: https://tinyurl.com/UPDEPPO.

Ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-40 pagtatapos sa UP Clark at ika-34 pagtatapos sa UP Subic.